محدوده قیمت (تومان)

بعد از درج قیمت Enter بزنید.

از

تا

شرکت های سازنده
  • meva
Raw fingerprint image file size
Fingerprint scanning window size
Optical scanning area
Image resolution
Capturing
Light source
Certifications
NIST Quality Check
Operating Systems
Scroll